Què és el Neuroblastoma?


Què és el Neuroblastoma?

Neuroblastoma: un càncer del sistema nerviós perifèric, que es manifesta normalment en forma de tumor sòlid al pit o a l’abdomen. No se’n coneixen les causes. Representa el 7% de tots els càncers infantils, però, degut a la seva freqüent presentació en un estat molt agressiu, és la causa del 15% de totes les morts per càncer infantil.  Malgrat que les formes de Neuroblastoma de baix risc poden remetre espontàniament, en les seves formes de més alt risc, el càncer tendeix a reincidir després del tractament inicial, generalment amb resultats letals. Al voltant del 70% dels nens diagnosticats amb neuroblastoma es troben en un estadi avançat de la malaltia.  Menys del 40% dels nens amb la malaltia avançada sobreviuen 5 anys.